Trường THCS Trường Thành 1 đạt giải ba trong Cuộc thi "Khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học" với Dự án "Thực trạng xăm mình của học sinh THCS và giải pháp" (Thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội hành vi).

Chúc mừng 2 bạn Nguyễn Hoài Kim và Võ Quỳnh Anh Thư lớp 8A1 đã đạt giải ba trong Cuộc thi "Khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học" với Dự án "Thực trạng xăm mình của học sinh THCS và giải pháp" (Thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội hành vi).