TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THÀNH 1 CÙNG VỚI UBND XÃ RA QUÂN DỌN VỆ SINH, TRỒNG HOA VÀ CHĂM SÓC TUYẾN LỘ BA MÍT- NHÀ THỜ.