Trường THCS Trường Thành 1 tổ chức Nụ Cười Xuân 2020 cho các em học sinh.