SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: TRẦN QUANG NHỰT
2. Tên gọi khác: Không
3. Sinh ngày: 16 tháng 05 năm 1979 Giới tính: Nam

4. Nơi sinh: Cần Thơ
5. Quê quán: Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ