SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: TRẦN NHỰT LINH
2. Tên gọi khác: Không
3. Sinh ngày: 16 tháng 07 năm 1978 Giới tính: Nam

4. Nơi sinh: Thới Lai - Ô Môn - TP.Cần Thơ
5. Quê quán: , Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ