STT

Họ và tên

Chức vụ

Môn dạy

1

Hồ Thanh Phong

Tổ trưởng

Ngữ văn, GDCD

2

Trịnh Kim Hằng

Tổ phó

Tiếng anh

3

Trần Thị Tố Duyên

Tổ viên

Tiếng anh

4

Phạm Thị Thúy Kiều

Tổ viên

Ngữ văn

5

Phạm Thị Kim Xuyến

Tổ viên

Ngữ văn

6

Nguyễn Thị Hằng

Tổ viên

Ngữ văn, GDCD

7

Trương Hồng Hải

Tổ viên

Ngữ văn, GDCD

8

Phạm Văn Hùng

Tổ viên

Ngữ văn

9

Nguyễn Đức Thịnh

Tổ viên

Tiếng anh