STT

Họ và tên

Chức vụ

Môn dạy

1

Đỗ Thị Ánh Nguyệt

Tổ trưởng

Vật lí

2

Lương Hữu Phúc

Tổ phó

Toán

3

Tạ Thị The

Tổ viên

Công nghệ

4

Lê Quang Tiệp

Tổ viên

Toán

5

Bùi Ngọc Vinh

Tổ viên

Vật lí, Tin học

6

Phan Thiện Tâm

Tổ viên

Toán, Tin học

7

Trần Văn Út

Tổ viên

Toán