Thống nhất cho trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên duy trì việc dạy và học theo hình thức ôn tập, học tập tại nhà, học tập trực tuyến đến hết tháng 02 năm 2021 và trở lại trường từ ngày 01 tháng 03 năm 2021.