Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này, Trường THCS Trường Thành 1 tham gia 2 dự án và mang về 1 giải khuyến khích với dự án mang tên "Gel rửa tay thực vật" do các em Huỳnh Thanh Khang, Mai Hoàng Khang, Lê Thành Vinh, Nguyễn Hà Thiên Ân dự thi, giáo viên hướng dẫn là cô Nguyễn Thị Hoài Ngọc.