Trường THCS Trường Thành 1 gởi đến quý phụ huynh và học sinh danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2021-2022