Học sinh trường THCS Trường Thành 1 tham gia cuộc thi "Sáng tạo khoa học kĩ thuật"