Trường THCS Trường Thành 1 họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930- 20/10/2020