Chúc mừng Thầy Phạm Văn Hùng TPT đội và đội nghi thức của Liên đội Trường THCS Trường Thành 1 đã hoàn thành xuất sắc phần thi nghi thức cấp huyện!