Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), nhằm giáo dục cho thanh niên và đội viên về truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi Đoàn Trường THCS Trường Thành 1 đã tổ chức các phong trào, hoạt động để khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người những đội viên ưu tú, tiếp tục rèn luyện tiến bước lên Đoàn. Đồng thời, các hoạt động cũng là sân chơi lành mạnh để các em được giao lưu, trải nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong các Liên Đội.

Nhân dịp này đã diễn ra lễ kết nạp đoàn cho 41 đoàn viên mới, hoạt động được diễn ra trong Tháng thanh niên năm 2021 càng trở nên ý nghĩa và nhiều cảm xúc cho các em khi mới được kết nạp vào Đoàn.