Cuộc thi viết thư Quốc Tế UPU lần 47 với chủ đề: “Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?"
Ảnh được gởi từ bạn Tạ Nguyễn Bảo Trân học sinh lớp 8A1 Trường THCS Trường Thành I