Hội nghị Cán Bộ- Công Chức - Viên Chức năm học 2020-2021 và hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2022 của Công Đoàn cơ sở.