Trường THCS Trường Thành 1 đạt giải nhất Hội thi Hùng biện Tiếng anh cấp huyện năm học 2020-2021