Tập thể giáo viên, học sinh trường THCS Trường Thành 1 nô nức, hân hoan trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.