QUYẾT ĐỊNH SỐ 1880/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN.