📢📢📢Thông báo dành cho học sinh lớp 9 dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT Thới Lai năm học 2020-2021
Học tập quy chế thi và nhận thẻ dự thi vào lớp 10.
⏰⏰Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 23/7/2020
⛳⛳Địa điểm: Trường THPT Thới Lai (điểm mới, đối diện điểm cũ)