Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên học sinh học online tại nhà bằng phần các ứng dụng như zalo, zoom.... của lớp mình theo TKB đính kèm.