Căn cứ kế hoạch số 2455 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của sở GD-ĐT TPCT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021;

      Căn cứ công văn số 310 ngày 08/2/2021 của sở GD-ĐT  TPCT về việc hướng dẫn bàn giao chất lượng cấp Tiểu học và THCS;

       Căn cứ kế hoạch số 01 ngày 01/3/2021 của Trường THCS Trường Thành 1 về việc phối hợp bàn giao chất lượng khối Tiểu học và THCS.

       Nhằm tuyên truyền, giới thiệu cho phụ huynh và các em học sinh lớp 5 về quá trình hình thành và phát triển , điều kiện CSVC của trường, chương trình GDPT 2018. Tạo tâm thế sẳn sàng đối với học sinh và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh lớp 5. Ngày 4 tháng 5 năm 2021, Trường THCS Trường Thành 1 phối hợp với Trường TH Trường Thành 1 tổ chức buổi tham quan tìm hiểu trường THCS Trường Thành 1 cho các em học sinh lớp 5.