Trường THCS Trường Thành 1 kết hợp cùng công an các cấp tuyên truyền phòng chông ma túy và tệ nạn xã hội các em học sinh của trường.