Tập thể CB-GV-CNV và các em học sinh của Trường THCS Trường Thành 1 vận động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung vượt qua khó khăn thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền 8.585.000đ. Bằng tấm lòng nhân ái của tất cả CB-GV-CNV và các em học sinh của trường cầu mong cho Miền Trung sớm vượt qua khó khăn.